Doradca podatkowy (Płock i Włocławek) to zawód na licencji, specjalistyczny, obejmujący doradztwo w zakresie prawa podatkowego. Doradca posiada wiedzę ogólną z zakresu podatków, a niektórzy doradcy specjalizują się w węższym zakresie, np. dotyczącym prawa spółek.

Doradztwo podatkowe przy zakładaniu spółek

Wybór formy spółki określi jej działanie i narzuci określone ramy funkcjonowania. Do wyboru są tu:

  • spółki osobowe: komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna,
  • spółki kapitałowe:  prosta spółka akcyjna (PSA), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Wybór odpowiedniej osobowości prawnej powinien być uzależniony od tego, czy chcemy wchodzić w kimś w spółkę, czy mamy jednego, czy więcej partnerów, czy mamy kapitał na założenie firmy, a jeśli tak, to jakiej wysokości, to czy będzie to spółka rozliczająca się tylko w Polsce, czy też działająca międzynarodowo. Przed rozpoczęciem działalności wskazane jest, by porozumieć się w tym zakresie z doradcą podatkowym. Ten wskaże optymalne rozwiązanie, określi jurysdykcję podatkową, a także podpowie, jaki rodzaj rozliczania podatków najlepiej jest wybrać. Doradca podatkowy przeprowadzi przez proces zakładania spółki pod kątem formalnym, a także rozrysuje obowiązki podatkowe, jakie będą mieli wspólnicy spółki czy też właściciel firmy.

przekształcanie spółek płock, 
zakładanie spółek płock, 
CIT estoński płock
przekształcanie spółek włocławek, 
zakładanie spółek włocławek, 
CIT estoński włocławek,
doradca podatkowy płock,
doradztwo podatkowe płock,
doradca podatkowy włocławek,
doradztwo podatkowe włocławek,

Doradca podatkowy w procesach przekształceń spółek

Doradztwo podatkowe jest niezbędne także, jeśli chodzi o przekształcanie spółek. Procesy restrukturyzacyjne, fuzje, przejęcia, likwidacja działalności – wszystkie te procesy wymagają zgodności z literą prawa. Znajomość niuansów podatkowych dotyczących przekształceń pozwala uniknąć sporów z Fiskusem czy NSA. Każde przekształcenie to nakład pracy, a także finansów, które doradztwo podatkowe może pomóc znacznie ograniczyć. W zakres pracy doradcy wchodzą między innymi:

  • doradztwo restrukturyzacyjne – doradca podatkowy pomaga przygotować plan restrukturyzacyjny, pełni funkcje zarządy i nadzorcy w układach z wierzycielami,
  • doradztwo upadłościowe – posiadając biegłą znajomość prawa upadłościowego, doradca podatkowy Płock wspiera także w tym zakresie.

Doradztwo dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych

Rozliczanie CIT – podatku dochodowego od osób prawnych – to czasami dosyć skomplikowana sprawa. Wobec zmian, jakie wprowadzono na mocy Polskiego ładu – tym bardziej trudna. Estoński CIT w założeniu ma spółkom dać więcej swobody w tym zakresie. Przesuwa terminy zapłaty podatku, ponieważ jest płacony ryczałtowo od przychodów spółek. To dobre wiadomości, niestety sprawa komplikuje się, kiedy pojawiają się pytania „kto może skorzystać z estońskiego CIT-u”, „co wchodzi w zakres opodatkowania ryczałtem od przychodów” czy „jak opodatkować dywidendę wspólnika”. Doradztwo podatkowe Płock to dobry kierunek, jeśli szukamy odpowiedzi. Doradca pomoże stwierdzić, czy spółka może przejść na estoński CIT. Jeśli okaże się to możliwe – przeprowadzi przez formalności i przekaże instrukcje korzystania z tej formy opodatkowania.

przekształcanie spółek płock, 
zakładanie spółek płock, 
CIT estoński płock
przekształcanie spółek włocławek, 
zakładanie spółek włocławek, 
CIT estoński włocławek,
doradca podatkowy płock,
doradztwo podatkowe płock,
doradca podatkowy włocławek,
doradztwo podatkowe włocławek,

Doradca podatkowy to osoba, która trzyma rękę na pulsie zmian podatkowych, które są jednymi z najbardziej płynnych, co dobitnie pokazała wielka reforma wprowadzona na mocy Polskiego ładu. Przedsiębiorca nie jest w stanie przypilnować wszystkich ważnych dat, czasami nie wie, jaki podatek powinien rozliczyć i jak to zrobić. Tymczasem błędy na tym polu skutkują niekiedy bardzo wysokimi karami. Warto więc zasięgnąć opinii doradcy podatkowego i mieć z nim stały kontakt, aby konsultować ważne kwestie rozliczeń podatków, a raz na jakiś czas – dać mu do wglądu dokumenty tak, by mógł przeprowadzić audyt wydajności firmy pod kątem podatkowym.

Więcej na blogu: https://kancelariajwk.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *